top of page
Baby Stretches

BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN IN DE KINESITHERAPIE

Momenteel zijn er zes erkende bijzondere beroepsbekwaamheden: 

  • Pediatrische kinesitherapie

  • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie

  • Neurologische kinesitherapie

  • Manuele therapie

  • Cardiovasculaire kinesitherapie

  • Respiratoire kinesitherapie

Er zijn verschillende voorwaarden voor de erkenning en het behoud van een bijzondere beroepsbekwaamheid. Deze staan uitgelegd in het Ministerieel Besluit d.d. 22 april 2014.  Gemakkelijkheidshalve, kan u hieronder ook een kleine en overzichtelijk samenvatting van dit M.B. downloaden. Uiteraard is deze samenvatting niet-exhaustief en dient u ten alle tijden het M.B. te raadplegen om volledig geïnformeerd te zijn. 

MINISTERIEEL BESLUIT BBK

Lees alle voorwaarden voor erkenning en behoud van een BBK na in het M.B. (2014).

bottom of page