top of page

WAAROM PE-ONLINE?

Digitalisering, de toekomst

PE-online is een monitoring systeem, dat hoofdzakelijk gebruikt wordt om activiteiten in het kader van kwaliteitsbevordering te registreren. Zo houdt u al uw activiteiten overzichtelijk bij in een digitale map (die de klassieke klasseermap met papieren deelnamebewijzen vervangt). 

 

Activiteiten in het kader van het behoud van uw Bijzondere Beroepsbekwaming(en) hield u tot nu toe bij op papier. Dit kan echter ook via PE-online! U kan een PE-online subportfolio aanmaken voor elke BBK die u heeft. Het grote voordeel is dat alle geaccrediteerde activiteiten met registratie voor een BBK die u volgt automatisch geregistreerd worden in het subportfolio. Bovendien hoeft u geen papieren meer bij te houden, en ook de inzage van uw dossier door de Erkenningscommissie ter behoud van uw BBK gebeurt online via uw subportfolio

VOORWAARDEN PE-ONLINE SUBPORTFOLIO

Voorwaarden voor het aanmaken van een subportfolio in PE-online

 • U moet over een PE-online hoofdportfolio beschikken om een subportfolio te kunnen aanmaken. Dit gratis hoofdportfolio dient om uw activiteiten in het kader van accreditatie en kwaliteitsbevordering te registreren. Voor meer info over een hoofdportfolio en kwaliteitsbevordering, wendt u zich tot Pro-Q-Kine (www.pqk.be). 

 • U moet een erkenning hebben voor één (of meerdere) BBK's. Per BBK maakt u een subportfolio aan waarbij u uw erkenning uploadt.

WERKING PE-ONLINE SUBPORTFOLIO

1. Start en werking 

 • De startdatum van uw subportfolio is de datum van de toewijzing van de erkenning van de BBK. 

 • Per periode van vijf jaar wordt een registratiedossier ingesteld waarin de activiteiten behorende tot die periode verschijnen. 

 • Hoe verschijnen activiteiten in uw subportfolio:

  • Geaccrediteerde activiteiten uit het verleden kan u kopiëren van uw hoofdportfolio naar uw subportfolio indien deze binnen het domein van uw BBK vallen.

  • De geaccrediteerde activiteiten met registratie voor uw BBK, komen automatisch in uw subportfolio te staan. U kan steeds zelf een activiteit verwijderen indien u van oordeel bent dat deze niet tot het domein van uw BBK behoort.

  • Overige activiteiten (niet-geaccrediteerd) in het kader van uw BBK kan u eveneens zelf uploaden in uw subportfolio.

Disclaimer: het PE-online subportfolio is een registratiemiddel. De uiteindelijke beslissing of de activiteiten die erin staan al dan niet voldoen aan de vereisten van de BBK ligt bij de Erkenningscommissie. 

Hieronder kan u een beknopte PE-online guide downloaden waarin u aan de hand van printscreens ziet hoe u te werk gaat voor het aanmaken van een subportfolio of het toevoegen van activiteiten.  

2. Dossier overmaken op vraag van Erkenningscommissie

 • Na het verstrijken van de  vijf jaar durende periode, kan de Erkenningscommissie uw dossier opvragen. U zal hiervoor van hen een uitnodiging ontvangen. 

 • ​U kan vervolgens beperkte toegang verlenen tot een overzicht van uw subportfolio. Dit ter vervanging van het opsturen van al uw bewijsstukken op papier. 
Ontwerpen op een Tablet
bottom of page